Krawattenträger
Foto: Gudrun Borsdorff

Krawattenträger
Birni von 2016